Förbundet

Förbundet bildades 1996 som ett renodlat yrkesförbund för Equiterapeuter.

Förbundet består av medlemmar som genomgått den 2 åriga utbildningen eller motsvarande och styrs av stadgar och etiska regler.

Förbundet tar endast in Equiterapeuter som är godkända teoretiskt och praktiskt och fått sitt diplom på HTU (Svensk HästterapeutUtbildning) tidigare ISHU. Målet är att verka för medlemmarna samt att arbeta för ett samarbete med andra yrkesgrupper inom hästnäringen.

Förbundet har även en ansvarsnämnd där eventuella anmälningar om felbehandlingar bearbetas. Anmälan till ansvarsnämnden skickas skriftligen till styrelsen. Förbundets medlemmar har via sitt medlemskap en ansvarsförsäkring som täcker eventuella konstaterade felbehandlingar.

SVEF har under år 2006 fått till stånd ett samarbete med försäkringsbolagen IF och Folksam gällande rehabhästförsäkring där Equiterapeutens behandling ersätts vid remiss från veterinär enligt gällande försäkringsvillkor.